Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới có hiệu lực trong bao lâu?

Ngày hỏi:12/03/2019

Đang là tài xế trong một công ty chuyên cung cấp dịch vụ vận tải. Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc thẩm định thiết kế xe cơ giới. Tôi có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới có hiệu lực trong vòng bao lâu?

  • Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới có hiệu lực trong bao lâu?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 85/2014/TT-BGTVT về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành, có quy định về vấn đề bạn thắc mắc như sau:

   - Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế có hiệu lực tối đa là 12 tháng, kể từ ngày ký nhưng không quá niên hạn sử dụng của xe (nếu có) hoặc không quá 15 năm, kể từ năm sản xuất của xe cơ giới (đối với trường hợp cải tạo thay đổi mục đích sử dụng).

   - Hồ sơ thiết kế sau khi được phê duyệt và Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế được lưu tại cơ quan thẩm định thiết kế 01 bộ, cơ sở cải tạo 01 bộ, cơ quan nghiệm thu 01 bộ và cơ sở thiết kế 01 bộ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn