Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn được hiểu như thế nào?

26/04/2022

Theo quy định mới nhất thì "Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn" được hiểu như thế nào? Mong được giải đáp.

  • Theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 43/2019/TT-BGTVT (Có hiệu lực ngày 08/01/2020) quy định "Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn" được hiểu như sau:

   => Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn là văn bản do Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền cấp cho thuyền viên nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam ký thỏa thuận về việc công nhận chứng chỉ chuyên môn, để làm việc trên tàu biển Việt Nam.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn