Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác thiết bị thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay

Ngày hỏi:14/05/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác thiết bị thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào?

  • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác thiết bị thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay bao gồm những giấy tờ, tài liệu quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư 51/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BGTVT hướng dẫn quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, cụ thể như sau:

   Người quản lý, khai thác thiết bị gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác thiết bị trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam. Hồ sơ bao gồm:

   a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép trong đó giải trình rõ các nội dung sau: loại thiết bị; mục đích sử dụng; phạm vi, khu vực lắp đặt, hoạt động, tiêu chuẩn áp dụng; nhân lực khai thác thiết bị;

   b) Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của thiết bị nhập khẩu;

   c) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam;

   d) Tài liệu hướng dẫn khai thác của nhà sản xuất;

   đ) Biên bản hoàn thành các thủ tục lắp đặt, kiểm tra, kiểm định hệ thống;

   e) Các hồ sơ, tài liệu khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với từng loại thiết bị (nếu có).

   Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức thẩm định, quyết định cấp Giấy phép hoặc thông báo bằng văn bản lý do từ chối cấp Giấy phép cho người đề nghị.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn