Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhân viên hàng không gồm những gì?

26/04/2022

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhân viên hàng không được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là học viên vừa tốt nghiệp khóa đào tạo nghề kỹ thuật bảo dưỡng bay trình độ sơ cấp của Học viện hàng không Việt Nam và được cấp chứng chỉ đào tạo chuyên môn. Hiện tại, tôi đang chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép nhân viên hàng không nhưng tôi còn phân vân không biết mình phải chuẩn bị những văn bản, giấy tờ nào? Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Tôi có thể tìm thêm thông tin tại đâu? Xin chân thành cảm ơn! Phạm Hữu Tài (tai***@gmail.com)

  • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhân viên hàng không được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 61/2011/TT-BGTVT Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không, hướng dẫn bởi Khoản 6 và Khoản 7 Mục I Phần B Hướng dẫn 899/HD-CHK năm 2013. Cụ thể bao gồm:

   a) Đơn đề nghị cấp, công nhận giấy phép nhân viên hàng không theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này (đối với người đề nghị là cá nhân không thuộc tổ chức). Đơn đề nghị cấp, công nhận giấy phép nhân viên hàng không theo mẫu quy định tại Phụ lục Ia kèm theo danh sách đề nghị cấp giấy phép nhân viên hàng không theo mẫu quy định tại Phụ lục Ib ban hành kèm theo Thông tư này (đối với người đề nghị là tổ chức);

   b) Bản sao chứng chỉ chuyên môn phù hợp;

   c) 02 ảnh màu kích thước 3 x 4 cm, chụp không quá 06 tháng, kiểu chứng minh nhân dân;

   d) Văn bản chứng nhận kết quả huấn luyện năng định theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này;

   đ) Các tài liệu khác theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác về chuyên ngành về hàng không.

   Về thủ tục, để được cấp giấy phép, sau khi hoàn thành đầy đủ các văn bản, tài liệu trong hồ sơ theo quy định trên đây, bạn tiến hành gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Hàng không Việt Nam.

   Trong thời hạn 30 ngày kể từ nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức kiểm tra, sát hạch và cấp, công nhận giấy phép nhân viên hàng không cho những người đáp ứng đủ điều kiện.

   Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ trực tiếp hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đến, Cục Hàng không Việt Nam phải thông báo bằng văn bản về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu bạn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối kiểm tra, sát hạch và cấp giấy phép nhân viên hàng không, Cục Hàng không Việt Nam sẽ thông báo cho bạn trong đó có nêu rõ lý do.

   Thời hạn hiệu lực của giấy phép nhân viên hàng không là 07 năm, trường hợp văn bản quy phạm pháp luật khác về chuyên ngành hàng không có quy định khác thì áp dụng theo quy định tại các văn bản đó. Riêng đối với chức danh nhân viên hàng không yêu cầu năng định có thời hạn hiệu lực, giấy phép chỉ có giá trị hiệu lực khi năng định còn hiệu lực.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thắc mắc của bạn đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhân viên hàng không. Bạn lưu ý để chuẩn bị đầy đủ theo quy định pháp luật. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 61/2011/TT-BGTVT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn