Hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

26/04/2022

Hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Xin chào Quý ban biên tập, tôi tên Văn Hậu, hiện đang tìm hiểu về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Tôi có vấn đề thắc mắc, nhờ Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

0123***

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia gồm:

   - Văn bản đề nghị thanh lý tài sản của cơ quan được giao quản lý tài sản: 01 bản chính;

   - Danh mục tài sản đề nghị thanh lý theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (trong đó nêu rõ lý do thanh lý): 01 bản chính;

   - Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tìm hiểu tại Nghị định 46/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn