Hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

26/04/2022

Hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Bảo Hà, tôi đang tìm hiểu về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia. Tôi đang có thắc mắc mong được Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia có trách nhiệm gì? Vấn đề này được quy định ở văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 0121****

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, cụ thể như sau:

   1. Hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia gồm:

   a) Hồ sơ liên quan đến việc hình thành, biến động tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan;

   b) Báo cáo kê khai; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy định tại Điều 27 Nghị định này;

   c) Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy định tại Điều 28 Nghị định này.

   2. Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia có trách nhiệm:

   a) Lập hồ sơ về tài sản thuộc phạm vi quản lý;

   b) Quản lý, lưu trữ đầy đủ hồ sơ về tài sản thuộc phạm vi quản lý và thực hiện chế độ báo cáo Bộ Giao thông vận tải và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này.

   Trên đây là nội dung trả lời về Hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về quy định này tại Nghị định 46/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn