Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đặt tên cho đường bộ đúng không?

26/04/2022

Theo quy định pháp luật thì đối với đường đô thị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định đặt tên cho đường bộ phải không?

 

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 40 Luật giao thông đường bộ 2008 quy định như sau:

   Việc đặt tên, số hiệu đường bộ do cơ quan có thẩm quyền phân loại đường bộ quyết định; riêng đường đô thị, đường tỉnh, việc đặt tên do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

   Như vậy, đối với đường đô thị thì việc đặt tên do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn