Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào?

26/04/2022

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên Hồng Trang. Theo thông tin tôi được biết, thì vừa qua Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành giao thông vận tải. Tôi đang có thắc mắc liên quan đến vấn đề này cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, theo quy định mới thì hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào? Thành phần của hội đồng gồm những ai? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

0123****

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Thông tư 13/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2018, hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông vận tải được quy định như sau:

   1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông vận tải là cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng về công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành.

   Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng.

   2. Thành Phần của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông vận tải gồm:

   a) Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng;

   b) Phó Chủ tịch:

   Phó Chủ tịch thường trực là Thứ trưởng phụ trách thi đua, khen thưởng;

   Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng;

   Các Phó Chủ tịch khác do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định.

   c) Các Ủy viên là thủ trưởng một số cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng.

   3. Cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ

   a) Vụ Tổ chức cán bộ là Cơ quan thường trực của Hội đồng;

   b) Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ có thể mời một số đại biểu có liên quan tham dự các cuộc họp của Hội đồng. Các đại biểu mời được phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.

   4. Cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng, Quy chế hoạt động của Hội đồng phù hợp với quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông vận tải. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 13/2018/TT-BGTVT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn