Khối lượng của xe cơ giới sau cải tạo phải đảm bảo những yêu cầu nào?

Ngày hỏi:14/03/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Quang Tuấn. Tìm hiểu quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và yêu cầu của xe cải tạo. Có thắc mắc sau tôi mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể: Khối lượng của xe cơ giới sau cải tạo phải đảm bảo những yêu cầu nào?

  • Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông của xe cơ giới sau cải tạo phải đảm bảo yêu cầu tại Khoản 16 Điều 4 Thông tư 85/2014/TT-BGTVT về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành, cụ thể như sau:

   - Đối với xe chở người: Không lớn hơn giá trị nhỏ của khối lượng toàn bộ theo thiết kế tương ứng với số người cho phép chở lớn nhất theo thiết kế của nhà sản xuất và khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông theo quy định về tải trọng cầu đường.

   - Đối với xe tải và xe chuyên dùng: Không lớn hơn giá trị của khối lượng toàn bộ theo thiết kế của nhà sản xuất và khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông theo quy định về tải trọng cầu đường.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn