Lập, phân bổ và giao dự toán thu phí bảo đảm hàng hải

26/04/2022

Xin chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì việc lập, phân bổ và giao dự toán thu phí bảo đảm hàng hải được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Lập, phân bổ và giao dự toán thu phí bảo đảm hàng hải
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 63/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 01/02/2020) thì Lập, phân bổ và giao dự toán thu phí bảo đảm hàng hải như sau:

   1. Lập dự toán thu:

   a) Hàng năm, căn cứ vào số kiểm tra dự toán thu phí bảo đảm hàng hải do Bộ Tài chính thông báo cho Bộ Giao thông vận tải; Bộ Giao thông vận tải thông báo cho Cục Hàng hải Việt Nam.

   b) Cục Hàng hải Việt Nam lập dự toán thu phí bảo đảm hàng hải gửi Bộ Giao thông vận tải xem xét, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải để gửi Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

   2. Phân bổ và giao dự toán thu:

   Căn cứ dự toán thu phí bảo đảm hàng hải hàng năm được cấp có thẩm quyền giao, trước ngày 31 tháng 12, Bộ Giao thông vận tải phân bổ và giao dự toán thu phí bảo đảm hàng hải cho các cảng vụ hàng hải; đồng thời gửi Bộ Tài chính, Cục Hàng hải Việt Nam và Kho bạc Nhà nước.

   Trên đây là quy định về lập, phân bổ và giao dự toán thu phí bảo đảm hàng hải.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn