Mẫu giấy khai đăng ký xe

26/04/2022

Ban biên tập vui lòng cung cấp cho tôi mẫu giấy khai đăng ký xe, hiện tại tôi đang cần để thực hiện thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, vì giấy chứng nhận đăng ký xe của tôi bị rách rồi ạ? Chân thành cảm ơn mọi người!

  • Căn cứ vào Thông tư 15/2014/TT-BCA tại Mẫu số 2 của Phụ lục số 04 quy định mẫu khai đăng ký xe như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ----------------

   GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE (Vehicle registation declaration)

   A. PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI (self declaration vehicle owner's)

   Tên chủ xe (Owner's full name): ...........................................................................................

   Địa chỉ (Address): ...............................................................................................................

   Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card N0/Passport): …….…… cấp ngày.…/ …../ …… tại.............

   Điện thoại (phone number) ………………………… Loại tài sản (ô tô/car, xe máy/motorcar): ......

   Nhãn hiệu (Brand): ……………………………….... Số loại (Model code):...................................

   Loại xe (Type): ……………………………………... Màu sơn (color): ........................................

   Năm sản xuất (Year of manufacture): …………………. Dung tích (Capacity): ..................... cm3

   Số máy (Engine N0): …………………………….. Số khung (Chassis N0): ................................

   Lý do: Cấp, đổi lại đăng ký, biển số (Reason: issue, exchange, number plates, registation)

   ..........................................................................................................................................

   Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I swear on the content declaration is correct and complely responsible before law for the vehicle documents in the file).

   ……., ngày (date) ….. tháng ….. năm …..
   CHỦ XE (Owner's full name)
   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)
   (Sinature, write full name ….)

   Trên đây là mẫu khai đăng ký xe.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn