Môn học an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường của khóa học cấp chứng chỉ thủy thủ lái phương tiện thủy nội địa

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì môn học an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường của khóa học cấp chứng chỉ thủy thủ lái phương tiện thủy nội địa được quy định như thế nào?

  • Môn học an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường của khóa học cấp chứng chỉ thủy thủ lái phương tiện thủy nội địa quy định tại Mục V Phụ lục I Thông tư 06/2020/TT-BGTVT, như sau:

   1. Tên mô đun: AN TOÀN CƠ BẢN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

   a) Mã số: MĐ 01.

   b) Thời gian: 60 giờ.

   c) Mục tiêu: Giúp người học hiểu nội dung cơ bản các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường nói chung và môi trường đường thủy nội địa; hiểu và thực hiện tốt các kỹ thuật an toàn khi làm việc trên phương tiện; làm được các công việc về ứng phó sự cố tràn dầu, ô nhiễm dầu, hóa chất, phòng chống cháy nổ, cứu sinh, cứu thủng; biết sơ, cấp cứu người bị nạn, biết bơi thành thạo, biết xử lý các tình huống xảy ra khi bơi.

   d) Nội dung:

   STT

   Nội dung

   Thời gian đào tạo (giờ)

   1

   1.1

   1.2

   Bài 1: An toàn lao động

   Những quy định về an toàn lao động

   An toàn khi thực hiện các công việc trên phương tiện

   3

   2

   2.1

   2.2

   2.3

   2.4

   2.5

   2.6

   2.7

   Bài 2: Phòng, chống cháy nổ

   Nguyên nhân cháy nổ và biện pháp phòng chống

   Các yếu tố gây ra cháy nổ trên phương tiện

   Các phương pháp chữa cháy

   Thiết bị chữa cháy trên phương tiện

   Tổ chức phòng, chữa cháy trên phương tiện

   Chữa các đám cháy đặc biệt

   Thực hành chữa cháy

   10

   3

   3.1

   3.2

   3.3

   Bài 3: An toàn sinh mạng

   Cứu sinh

   Cứu đắm

   Thực hành cứu sinh, cứu đắm

   10

   4

   Bài 4. Sơ cứu

   4

   4.1

   4.2

   4.3

   4.4

   Khái niệm chung và nguyên tắc cơ bản khi sơ cứu ban đầu

   Kỹ thuật sơ cứu

   Phương pháp cứu người đuối nước

   Thực hành

   5

   5.1

   5.2

   5.3

   Bài 5. Bảo vệ môi trường

   Khái niệm cơ bản về môi trường

   Ảnh hưởng của giao thông vận tải đường thủy nội địa đến môi trường

   Các loại hàng hóa nguy hiểm - chú ý khi bảo quản, vận chuyển

   4

   6

   Bài 6: Huấn luyện kỹ thuật bơi, lặn

   25

   6.1

   Tác dụng của việc bơi ếch và một số động tác kỹ thuật, phương pháp tập luyện

   6.2

   Tác dụng của bơi trườn sấp, kỹ thuật, phương pháp tập luyện

   6.3

   Cách xử lý khi bị chuột rút, sặc nước

   6.4

   Khởi động trước khi bơi - Thực hành bơi

   Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc mô đun

   4

   Tổng cộng

   60

   đ) Hướng dẫn thực hiện mô đun:

   - Căn cứ vào giáo trình an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường, các đầu sách tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

   - Tổ chức cho người học huấn luyện thực hành ngay trên các bãi tập của nhà trường, các bể bơi và trên các phương tiện huấn luyện.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn