Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định giá tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam là gì?

26/04/2022

Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định giá tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam là gì? Chào quý anh chị ban tư vấn Thư Ký Luật. Hiện tôi có một thắc mắc mong được các anh chị làm rõ. Các anh chị cho tôi hỏi: Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định giá tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam là gì? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  • Theo quy định hiện hành tại Điều 21 Nghị định 05/2017/NĐ-CP thì nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định giá tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam được quy định như sau:

   1. Hội đồng định giá làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các cuộc họp của Hội đồng định giá phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng tham dự. Các quyết định của Hội đồng định giá phải được quá nửa số thành viên Hội đồng tán thành và được lập thành biên bản. Trong trường hợp số lượng biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phương án có sự biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng định giá.

   2. Hội đồng định giá lập biên bản về việc định giá tài sản. Biên bản định giá tài sản phải ghi nhận kịp thời, đầy đủ và trung thực toàn bộ quá trình định giá tài sản.

   3. Nội dung chủ yếu của biên bản định giá tài sản, gồm:

   a) Tên, loại tài sản định giá;

   b) Họ, tên Chủ tịch Hội đồng định giá và các thành viên của Hội đồng định giá;

   c) Họ, tên những người tham dự phiên họp định giá tài sản;

   d) Thời gian, địa điểm tiến hành việc định giá tài sản;

   đ) Ý kiến của các thành viên Hội đồng định giá và những người tham dự phiên họp định giá tài sản;

   e) Kết quả biểu quyết của Hội đồng định giá về giá trị của tài sản;

   g) Địa điểm hoàn thành việc định giá tài sản;

   h) Chữ ký của các thành viên Hội đồng định giá.

   4. Biên bản định giá tài sản phải được lưu trong hồ sơ định giá tài sản.

   Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định giá tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam được quy định tại Nghị định 05/2017/NĐ-CP quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

   Trân trọng

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn