Nhân viên tìm kiếm, cứu nạn hàng không thực hiện nhiệm vụ gì?

26/04/2022
  • Nhiệm vụ của nhân viên tìm kiếm, cứu nạn hàng không được quy định tại Khoản 10 Điều 4 Thông tư 61/2011/TT-BGTVT Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không, hướng dẫn bởi Khoản 2 Mục I Phần B Hướng dẫn 899/HD-CHK năm 2013. Theo đó:

   Nhân viên tìm kiếm, cứu nạn hàng không thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về tìm kiếm, cứu nạn hàng không.

   Bản chất của ngành hàng không dân dụng luôn thể hiện tính chất đặc thù và tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro không lường trước được. Việc tàu bay trong quá trình hoạt động gặp sự cố hay tai nạn bất thường là chuyện nằm ngoài khả năng dự đoán của các cơ quan, tổ chức hay bất kỳ cá nhân nào. Tuy nhiên, trong số các thành phần công việc của ngành hàng không, luôn luôn phải thường trực một đội ngũ nhân viên tìm kiếm, cứu nạn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất kỳ thời điểm nào tàu bay gặp sự cố hay lâm nạn, lâm nguy nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại đáng tiếc về người và của cũng như thiệt hại đối với hãng hàng không và an ninh quốc gia.

   Với tính chất, vị trí quan trọng như trên cho nên đội ngũ nhân viên tìm kiếm, cứu nạn hàng không được tuyển chọn, đào tạo hết sức kỹ lưỡng, được trang bị kiến thức chuyên môn và trang thiết bị an toàn, hiện đại đồng thời thường xuyên được tham gia các đợt diễn tập nâng cao trình độ, kỹ năng để kịp thời ứng phó với tình huống bất thường xảy ra trong quá trình thực hiệc công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả của sự cố, tai nạn tàu bay.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nhiệm vụ của nhân viên tìm kiếm, cứu nạn hàng không. Để hiểu chi tiết hơn nội dung này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 61/2011/TT-BGTVT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn