Phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực đảo Lý Sơn theo hệ tọa độ WGS-84 và VN 2000

Ngày hỏi:10/10/2019

Được biết Bộ Giao thông vận tải mới ban hành quy định về vùng nước cảng biển thuộc Quãng Ngãi, vậy cho tôi hỏi phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực đảo Lý Sơn theo hệ tọa độ WGS-84 và VN 2000 được quy định thế nào?

  • Căn cứ Phụ lục Thông tư 37/2019/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 03/10/2019 quy định phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực đảo Lý Sơn gồm các vị trí có tọa độ như sau:

   Điểm

   Hệ tọa độ WGS-84

   Hê tọa độ VN 2000

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   LS1

   15°22’29”

   109°06’07”

   15°22’32.7”

   109°06’00.5”

   LS2

   15°20’32”

   109°05’35”

   15°20’35.7”

   109°05’28.5”

   LS3

   15°20’10”

   109°07’06”

   15°20’13.7”

   109°06’59.5”

   LS4

   15°22’24”

   109°07’43”

   15°22’27.7”

   109°07’36.5”

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn