Phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực Sa Kỳ theo hệ tọa độ WGS-84 và VN 2000

Ngày hỏi:10/10/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới thì phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực Sa Kỳ theo hệ tọa độ WGS-84 và VN 2000 được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Phụ lục Thông tư 37/2019/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 03/10/2019 quy định phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực Sa kỳ gồm các vị trí có tọa độ như sau:

   Điểm

   Hệ tọa độ WGS-84

   Hê tọa độ VN 2000

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   SK1

   15°12’37.0”

   108°55’41.0”

   15°12’40.7”

   108°55’34.5”

   SK2

   15°12’32.0”

   108°56’13.0”

   15°12’35.7”

   108°56’06.5”

   SK3

   15°11’33.0”

   108°56’13.0”

   15°11’36.7”

   108°56’06.5”

   SK4

   15°12’04.5”

   108°55’08.0”

   15°12’08.2”

   108°55’01.5”

   SK5

   15°13’00.0”

   108°54’42.0”

   15°13’03.7”

   108°54’35.5”

   SK6

   15°13’03.0”

   108°54’47.0”

   15°13’06.7”

   108°54’40.5”

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn