Phương thức cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải

26/04/2022

Được biết vừa có quy định về thu nộp, quản lý sử dụng phí bảo đảm hàng hải. Anh chị cho tôi hỏi phương thức cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 63/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 01/02/2020) thì phương thức cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải như sau:

   1. Phương thức cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải quy định tại khoản 1, 2, 3 và 6 Điều 3 Thông tư này được thực hiện theo phương thức đặt hàng.

   2. Phương thức cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này được thực hiện theo phương thức đấu thầu.

   3. Phương thức, trình tự, thủ tục cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

   Trên đây là quy định về phương thức cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 4 Thông tư 63/2019/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn