Phương thức và nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

26/04/2022

Phương thức và nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Gia Hân, tôi đang tìm hiểu về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia. Tôi đang có thắc mắc mong được Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Phương thức và nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được quy định như thế nào? Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia gồm những nguồn thu từ đâu? Vấn đề này được quy định ở văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 0121****

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, cụ thể như sau:

   1. Phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia:

   a) Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trực tiếp tổ chức khai thác tài sản;

   b) Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia;

   c) Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

   2. Việc cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phải bảo đảm tính đồng bộ trong vận hành, khai thác tài sản, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước cửa các cơ quan chức năng liên quan tới hoạt động đường sắt quốc gia.

   3. Nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia gồm:

   a) Phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, pháp luật có liên quan;

   b) Tiền thu từ giá sử dụng, cung cấp dịch vụ tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy định;

   c) Tiền thu từ cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy định tại Nghị định này trong trường hợp cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản.

   4. Đối với các tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phục vụ mục đích công cộng, không áp dụng các phương thức khai thác tài sản quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này thì cơ quan được giao quản lý tài sản thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định; không phải lập Đề án khai thác tài sản trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Mục này. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định danh mục tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thuộc phạm vi quản lý phục vụ mục đích công cộng, không áp dụng các phương thức khai thác tài sản quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này trên cơ sở đề nghị của cơ quan được giao quản lý tài sản.

   Trên đây là nội dung trả lời về Phương thức và nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về quy định này tại Nghị định 46/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn