Phương tiện thủy nội địa được phân nhóm như thế nào?

26/04/2022

Từ năm 2020 các phương tiện thủy nội địa được phân nhóm như thế nào? Mong nhận được phản hồi từ anh chị. Xin cảm ơn!

  • Theo Điều 17 Thông tư 39/2019/TT-BGTVT (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định:

   => Phương tiện thủy nội địa phân thành 03 nhóm, cụ thể như sau:

   *Nhóm I

   - Phương tiện chở khách, phương tiện lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi, phương tiện cánh ngầm, phương tiện cao tốc có sức chở trên 100 (một trăm) khách.

   - Phà có sức chở trên 100 (một trăm) khách và trên 350 tấn hàng hóa.

   - Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 1000 tấn.

   - Đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 1500 tấn.

   - Phương tiện không thuộc các điểm a, b, c, d khoản này lắp máy trong có tổng công suất máy chính trên 1000 sức ngựa hoặc phương tiện lắp máy ngoài có tổng công suất máy chính trên 3000 sức ngựa.

   *Nhóm II

   - Phương tiện chở khách, phương tiện lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi, phương tiện cánh ngầm, phương tiện cao tốc có sức chở trên 50 (năm mươi) khách đến 100 (một trăm) khách.

   - Phà có sức chở trên 50 (năm mươi) khách đến 100 (một trăm) khách và trên 250 đến 350 tấn hàng hóa.

   - Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 500 tấn đến 1000 tấn.

   - Đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 800 tấn đến 1500 tấn.

   - Phương tiện không thuộc các điểm a, b, c, d khoản này lắp máy trong có tổng công suất máy chính trên 250 sức ngựa đến 1000 sức ngựa hoặc phương tiện lắp máy ngoài có tổng công suất máy chính trên 1000 sức ngựa đến 3000 sức ngựa.

   *Nhóm III

   - Phương tiện chở khách, phương tiện lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi, phương tiện cánh ngầm, phương tiện cao tốc có sức chở trên 12 (mười hai) khách đến 50 (năm mươi) khách.

   - Phà có sức chở đến 50 (năm mươi) khách và đến 250 tấn hàng hóa.

   - Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 15 tấn đến 500 tấn.

   - Đoàn lai có trọng tải toàn phần đến 800 tấn.

   - Phương tiện không thuộc các điểm a, b, c, d khoản này lắp máy trong có tổng công suất máy chính trên 100 sức ngựa đến 250 sức ngựa hoặc phương tiện lắp máy ngoài có tổng công suất máy chính đến 1000 sức ngựa.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 17 Thông tư 39/2019/TT-BGTVT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn