Quy định kỹ thuật về báo hiệu định hướng luồng đường thủy nội địa

26/04/2022

Tôi được biết Bộ GTVT vừa ban hành quy định mới về báo hiệu đường thủy nội địa và sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, cho tôi hỏi theo quy định này thì báo hiệu định hướng luồng cần phải đáp ứng những quy định kỹ thuật nào?

  • Căn cứ Tiết 2.1.8 Mục II Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 08/2020/TT-BGTVT (có hiệu lực ngày 01/11/2020) quy định:

   Báo hiệu định hướng luồng (A8)

   Đặt bên phải luồng (A8.1)

   Hình dáng: Một biển hình trụ ghép kiểu múi khế

   Màu sắc: Nền biển màu vàng, viền biển màu đen

   Đèn hiệu: một đèn chớp đều 3s chu kỳ 6s, ánh sáng màu vàng

   Ý nghĩa: Định hướng luồng cho tàu thuyền đi lại trên đường thuỷ rộng như ven vịnh, trên hồ, vào cửa sông phía bên phải của luồng

   Chớp đều ISO.(Y) 6s

   Hình 14: Báo hiệu định hướng luồng đặt bên phải luồng (A8.1)

   Đặt bên trái luồng (A8.2)

   Hình dáng: Một biển hình thoi ghép kiểu múi khế

   Màu sắc: Nền biển màu vàng, viền biển màu đen

   Đèn hiệu: một đèn chớp đều 2,5s chu kỳ 5s, ánh sáng màu vàng

   Ý nghĩa: Định hướng luồng cho tàu thuyền đi lại trên đường thuỷ rộng như ven vịnh, trên hồ, vào cửa sông bên trái luồng

   Chớp đều

   ISO.(Y) 5s

   Hình 15: Báo hiệu định hướng luồng đặt bên trái luồng (A8.2)

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn