Quy định kỹ thuật về báo hiệu hai luồng đường thủy nội địa

26/04/2022

Tôi đang hoạt động trong lĩnh vực đường thủy nội địa, tôi nghe nói có quy định mới điều chỉnh về báo hiệu đường thủy, cho tôi hỏi theo quy định mới này thì báo hiệu hai luồng đường thủy nội địa phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật nào?

  • Căn cứ Tiết 2.1.9 Mục II Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 08/2020/TT-BGTVT (có hiệu lực ngày 01/11/2020) quy định:

   Báo hiệu hai luồng (đặt dưới nước) (A9)

   Báo cả hai luồng đều là luồng chính (A9.1)

   Hình dáng: Báo hiệu là hình nón cụt hoặc ống có tiêu thị hình cầu

   Màu sắc: Tiêu thị có 3 khoang ngang màu đỏ-xanh lục- đỏ,hình nón cụt hoặc ống có 4 khoang xanh lục- đỏ-xanh lục-đỏ

   Đèn hiệu: Một đèn chớp đều nhanh chu kỳ 2s, ánh sáng màu trắng

   Ý nghĩa: Báo “Tại khu vực đặt phao sông, kênh phân thành hai luồng, cả hai luồng đều là luồng chính”

   Chớp đều nhanh

   ISO.(W) 2s

   Hình 16: Báo hiệu hai luồng báo cả hai luồng đều là luồng chính (A9.1)

   Báo luồng phía bên phải là luồng chính (A9.2)

   Hình dáng: Báo hiệu là hình nón cụt có tiêu thị hình nón hoặc phao ống có tiêu thị bao gồm hình cầu và hình nón

   Màu sắc: Hình nón cụt nửa trên màu xanh lục, nửa dưới màu đỏ, tiêu thị hình nón màu xanh lục, hoặc ống nửa trên màu xanh lục, nửa dưới màu đỏ, tiêu thị gồm hình cầu và hình nón màu xanh lục

   Đèn hiệu: Một đèn chớp nhanh liên tục, ánh sáng màu xanh lục

   Ý nghĩa: Báo “Tại khu vực đặt phao sông, kênh phân thành hai luồng, luồng phía bên phải là luồng chính. Vị trí đặt phao là giới hạn phía trái của luồng chính”

   Chớp nhanh liên tục Q.(G)

   Hình 17: Báo hiệu hai luồng báo luồng bên phải là luồng chính (A9.2)

   Báo luồng phía bên trái là luồng chính (A9.3)

   Hình dáng: Báo hiệu là hình nón cụt có tiêu thị hình trụ hoặc phao ống có tiêu thị bao gồm hình cầu và hình trụ

   Màu sắc: Hình nón cụt nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu xanh lục, tiêu thị màu đỏ hoặc phao ống, nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu xanh lục, tiêu thị gồm hình cầu và hình nón màu đỏ

   Đèn hiệu: Một đèn chớp nhanh liên tục, ánh sáng màu đỏ

   Ý nghĩa: Báo “Tại khu vực đặt phao sông, kênh phân thành hai luồng, luồng phía bên trái là luồng chính, vị trí đặt phao là giới hạn phía phải của luồng chính”

   Chớp nhanh liên tục

   Q.(G)

   Hình 18: Báo hiệu hai luồng báo luồng bên trái là luồng chính (A9.3)

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn