Quy định vể điều kiện pháp lý của tàu thuyền?

26/04/2022

Quy định về điều kiện pháp lý của tàu thuyền? Quy định bắt giữ một chiếc tàu hay phương tiện bay cướp biển? Tàu hay một phương tiện bay cướp biển được định nghĩa như thế nào? 

  • Quy định vể điều kiện pháp lý của tàu thuyền?
   (ảnh minh họa)
  • Quy định về điều kiện pháp lý của tàu thuyền?

   Xin chào Ban biên tập, tôi tên là L. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Điều kiện pháp lý của tàu thuyền được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận đuợc sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

   Trả lời: Điều kiện pháp lý của tàu thuyền được quy định tại Điều 92 Công ước về Luật biển năm 1982 với nội dung như sau:

   - Các tàu thuyền chỉ hoạt động dưới cờ của một quốc gia và, trừ những trường hợp ngoại lệ đã được quy định rõ ràng trong các hiệp ước quốc tế hay trong Công ước, chỉ thuộc quyền tài phán của quốc gia này khi ở biển cả. Không được thay đổi cờ trong một chuyến đi hay trong một dịp đậu lại, trừ trường hợp có sự chuyển giao thật sự quyền sở hữu hay có thay đổi đăng ký.

   - Một tàu thuyền hoạt động dưới cờ của nhiều quốc gia mà nó sử dụng theo sở thích của mình thì không thể sử dụng đối với mọi quốc gia thứ ba, bất cứ quốc tịch nào trong số đó và có thể được coi như là một tàu thuyền không có quốc tịch.

   Trên đây là nội dung trả lời về điều kiện pháp lý của tàu thuyền. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Công ước về Luật biển năm 1982.

   Quy định bắt giữ một chiếc tàu hay phương tiện bay cướp biển?

   Xin chào Ban biên tập, tôi tên là N. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc bắt giữ một chiếc tàu hay phương tiện bay cướp biển được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận đuợc sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

   Trả lời: Việc bắt giữ một chiếc tàu hay phương tiện bay cướp biển được quy định tại Điều 105 Công ước về Luật biển năm 1982 với nội dung như sau:

   Mọi quốc gia ở biển cả, hay ở bất cứ nơi nào khác không thuộc quyền tài phán của bất kỳ quốc gia nào, đều có thể bất giữ một chiếc tàu hay một phương tiện bay đã trở thành cướp biển, hoặc một chiếc tàu hay một phương tiện bay bị chiếm đoạt sau một hành động cướp biển và đang nằm trong tay bọn cướp biển, và đều có thể bắt giữ người và của cải ở trên con tàu hay phương tiện bay đó. Các tòa án của quốc gia đã tiến hành việc bắt đó có thể công bố các hình phạt cũng như các biện pháp áp dụng đối với chiếc tàu, phương tiện bay hay của cải, trừ những người lương thiện trong cuộc.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc bắt giữ một chiếc tàu hay phương tiện bay cướp biển. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Công ước về Luật biển năm 1982.

   Tàu hay một phương tiện bay cướp biển được định nghĩa như thế nào?

   Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Tàu hay một phương tiện bay cướp biển được định nghĩa ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận đuợc sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

   Trả lời: Căn cứ theo Điều 103 Công ước về Luật biển năm 1982 thì tàu hay một phương tiện bay cướp biển được định nghĩa như sau:

   Những tàu hay phương tiện bay mà kể kiểm soát nó thực sự, chủ trương sử dụng để phạm một trong những hành động được nêu ở Điều 101, được coi là những tàu hay phương tiện bay cướp biển. Những chiếc tàu hay phương tiện bay đã được dùng để phạm những hành động nói trên cũng được coi là tàu hay phương tiện bay cướp biển chừng nào nó còn ở dưới quyền kiểm soát của những người gây ra những hành động đó.

   Trên đây là nội dung trả lời về định nghĩa tàu hay một phương tiện bay cướp biển. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Công ước về Luật biển năm 1982.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn