Quy định về thiết bị tối thiểu kèm theo phòng học pháp luật về giao thông đường thủy nội địa

26/04/2022

Quy định về thiết bị tối thiểu kèm theo phòng học pháp luật về giao thông đường thủy nội địa được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Khánh Huyền, hiện công tác tại Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu các vấn đề liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Cho tôi hỏi: Quy định về thiết bị tối thiểu kèm theo phòng học pháp luật về giao thông đường thủy nội địa được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn.

  • Theo quy định tại Phụ lục A, QCVN 98:2017/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa ban hành kèm Thông tư 01/2017/TT-BGTVT thì quy định về thiết bị tối thiểu kèm theo phòng học pháp luật về giao thông đường thủy nội địađược quy định như sau:

   Phụ lục A

   QUY ĐỊNH THIẾT BỊ TỐI THIỂU KÈM THEO PHÒNG HỌC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

   Số TT

   n thiết bị

   Cơ sở đào to loi 1

   Cơ sở đào to loi 2

   Cơ sở đào to loi 3

   Cơ sở đào to loi 4

   Số lượng

   Quy cách

   Số lượng

   Quy cách

   Số lượng

   Quy cách

   Số lượng

   Quy cách

   1

   Còi điện

   01 chiếc

   12 V

   01 chiếc

   12 V

   01 chiếc

   12 V

   01 chiếc

   12 V

   2

   Đèn hiệu trên phương tiện và báo hiệu:

   01 bộ

   Góc chiếu (độ)

   01 bộ

   Góc chiếu (độ)

   01 bộ

   Góc chiếu (độ)

   01 bộ

   Góc chiếu (độ)

   - Đèn đỏ mạn trái

   - Đèn xanh mạn phải

   - Đèn trắng mũi

   - Đèn trắng lái

   - Đèn nửa xanh nửa đỏ

   - Đèn trắng sáng khắp 4 phía

   - Đèn đỏ sáng khắp 4 phía

   - Đèn xanh sáng khắp 4 phía

   - Đèn vàng sáng khắp 4 phía

   - Đèn đỏ quay nhanh

   - Đèn xanh quay nhanh

   112° 30

   112° 30

   225°

   135°

   360°

   360°

   360°

   360°

   360°

   360°

   360°

   112° 30

   112° 30

   225°

   135°

   360°

   360°

   360°

   360°

   360°

   360°

   360°

   112° 30

   112°30

   225°

   135°

   360°

   360°

   360°

   360°

   360°

   360°

   360°

   112° 30

   112° 30

   225°

   135°

   360°

   360°

   360°

   360°

   360°

   360°

   360°

   3

   Cờ hiệu:

   - Cờ chữ A; B; C, H; K; L; N; O; Q

   - Cờ đuôi nheo: xanh; vàng; đỏ

   - Cờ Công an, Quân đội, Cứu nạn

   01 bộ

   Kích thước

   b = 0,4 m

   l = 0,6 m

   01 bộ

   Kích thước

   b = 0,4 m

   l = 0,6 m

   01 bộ

   Kích thước

   b = 0,4 m

   l = 0,6 m

   01 bộ

   Kích thước

   b = 0,4 m

   l = 0,6 m

   4

   Báo hiệu

   01 bộ

   1/10 vật thật

   01 bộ

   1/10 vật thật

   01 bộ

   1/10 vật thật

   01 bộ

   1/10 vật thật

   5

   Đèn hiệu: trắng; xanh; vàng; đỏ

   01 bộ

   Vật thật

   01 bộ

   Vật thật

   01 bộ

   Vật thật

   01 bộ

   Vật thật

   6

   Bản vẽ báo hiệu

   01 bàn

   In màu, khổ A0

   01 bản

   In màu, khổ A0

   01 bản

   In màu, khổ A0

   01 bản

   In màu, khổ A0

   7

   Bản đồ hệ thống sông kênh miền Bắc, Trung, Nam

   01 bản

   In màu, khổ A0

   01 bản

   In màu, khổ A0

   01 bản

   In màu, khổ A0

   01 bản

   In màu, khổ A0

   8

   Sa bàn đường thủy nội địa

   01 chiếc

   0,5 m x 1 m x 1 m

   01 chiếc

   0,5 m x 1 m x 1 m

   01 chiếc

   0,5 m x 1 m x 1m

   01 chiếc

   0,5 m x 1 m x 1m

   Trên đây là nội dung tư vấn về quy định về thiết bị tối thiểu kèm theo phòng học pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 01/2017/TT-BGTVT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn