Quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là các chất dễ cháy, nổ qua công trình hầm, phà?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 14/07/2022

Quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là các chất dễ cháy, nổ qua công trình hầm, phà? Yêu cầu đối với người tham gia vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trên đường thủy nội địa như thế nào? Tôi có nhu cầu, xin được giải đáp.

  • Quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là các chất dễ cháy, nổ qua công trình hầm, phà?

   Căn cứ Điều 11 Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là các chất dễ cháy, nổ qua công trình hầm, phà như sau:

   1. Không được vận chuyển các loại thuốc nổ, khí ga, xăng, dầu và các chất dễ cháy, nổ khác đi qua các công trình hầm có chiều dài từ 100m trở lên.

   2. Không được vận chuyển đồng thời người (người tham gia giao thông hoặc hành khách) cùng phương tiện (đã được cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm) đang thực hiện vận chuyển các loại thuốc nổ, khí ga, xăng, dầu và các chất dễ cháy, nổ khác trên cùng một chuyến phà.

   3. Các loại hàng hoá nguy hiểm do Bộ quản lý chuyên ngành theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định này không phải áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều này.

   Yêu cầu đối với người tham gia vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trên đường thủy nội địa như thế nào?

   Theo Điều 12 Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định yêu cầu đối với người tham gia vận chuyển hàng hoá nguy hiểm như sau:

   1. Thuyền viên làm việc trên phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm phải được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn đặc biệt về vận tải hàng hoá nguy hiểm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

   2. Người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện và tại cảng, bến thủy nội địa phải được tập huấn và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn về loại hàng hoá nguy hiểm do mình áp tải, xếp, dỡ hoặc lưu kho bãi theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn