Quy định về việc bổ nhiệm đăng kiểm viên tàu cá

26/04/2022

Việc bổ nhiệm đăng kiểm viên tàu cá được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Bá Trình. Tôi đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể tôi không biết pháp luật quy định như thế nào về việc bổ nhiệm đăng kiểm viên tàu cá? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (trinh***@gmail.com)

  • Việc bổ nhiệm đăng kiểm viên tàu cá được quy định từ Điều 12 đến Điều 14 Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT về Quy định đăng kiểm viên tàu cá do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành như sau:

   Điều 12. Thẩm quyền bổ nhiệm và cấp thẻ đăng kiểm viên

   Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm đăng kiểm viên; Cấp thẻ và thu hồi biển hiệu, dấu kỹ thuật Đăng kiểm viên tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   Điều 13. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm đăng kiểm viên

   1. Đối với Đăng kiểm viên hạng III

   a) Văn bản đề nghị bổ nhiệm đăng kiểm viên của đơn vị đăng kiểm (bản chính);

   b) Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

   c) Chứng chỉ Anh văn trình độ A (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

   d) Bản tóm tắt quá trình công tác có xác nhận của cơ quan chủ quản;

   đ) Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá hạng III (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

   e) Bản xác nhận thời gian thực tập tại các đơn vị đăng kiểm;

   d) Ảnh màu 3 x 4 (03 chiếc).

   2. Đối với Đăng kiểm viên hạng II

   a) Văn bản đề nghị bổ nhiệm đăng kiểm viên hạng II của đơn vị đăng kiểm (bản chính);

   b) Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

   c) Chứng chỉ Anh văn trình độ B (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

   d) Bản tóm tắt quá trình công tác có xác nhận của cơ quan chủ quản;

   đ) Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá hạng II (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

   e) Ảnh màu 3 x 4 (03 chiếc).

   3. Đối với Đăng kiểm viên hạng I:

   a) Văn bản đề nghị bổ nhiệm đăng kiểm viên hạng I của đơn vị đăng kiểm (bản chính);

   b) Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

   c) Chứng chỉ Anh văn trình độ B (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

   d) Bản tóm tắt quá trình công tác có xác nhận của cơ quan chủ quản;

   đ) Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá hạng I (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

   e) Ảnh màu 3 x 4 (03 chiếc).

   4. Đối với đăng kiểm viên đổi thẻ:

   a) Văn bản đề nghị đổi thẻ đăng kiểm viên của đơn vị đăng kiểm (bản chính);

   b) Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

   c) Thẻ đăng kiểm viên đã hết hạn (bản chính);

   d) Ảnh màu 3 x 4 (03 chiếc).

   Điều 14. Bổ nhiệm đăng kiểm viên

   1. Tổ chức, cá nhân nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Tổng cục Thủy sản. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm đăng kiểm viên đối với từng hạng đăng kiểm viên được quy định cụ thể tại Điều 13 của Thông tư này.

   2. Tổng cục Thủy sản tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

   3. Sau khi được bổ nhiệm, Đăng kiểm viên được cấp thẻ, dấu kỹ thuật và biển hiệu đăng kiểm viên tàu cá để thực thi nhiệm vụ. Dấu kỹ thuật, biển hiệu được giao kèm khi cấp thẻ và được sử dụng theo thời hạn của thẻ đăng kiểm viên.

   4. Thẻ, biển hiệu đăng kiểm viên có thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp.

   5. Mẫu thẻ và biển hiệu đăng kiểm viên tàu cá (theo mẫu quy định tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư này);

   6. Đăng kiểm viên tàu cá chỉ được sử dụng thẻ, biển hiệu đăng kiểm viên tàu cá và con dấu kỹ thuật trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an toàn kỹ thuật.

   7. Việc xét, bổ nhiệm đăng kiểm viên được tiến hành 2 đợt/năm.

   Trên đây là nội dung quy định về việc bổ nhiệm đăng kiểm viên tàu cá. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn