Sắp tới sẽ xem xét kéo dài chu kỳ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 22/05/2023

Xin hỏi: Có phải sắp tới sẽ xem xét kéo dài chu kỳ đăng kiểm, tăng cường, hỗ trợ nhân lực cho các cơ sở đăng kiểm phương tiện thủy nội địa không?- Câu hỏi của anh Hưng (Phú Yên).

  • Sắp tới sẽ xem xét kéo dài chu kỳ đăng kiểm đối với phương tiện thủy nội địa?

   Ngày 16/5/2023, Bộ Giao thông vận tải có ban hành Thông báo 154/TB-BGTVT năm 2023 kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

   Theo đó, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục cố gắng, nỗ lực tháo gỡ khó khăn để đảm bảo không ùn tắc, gây ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định hiện hành.

   Kể cả các giải pháp kéo dài chu kỳ đăng kiểm, tăng ca, tăng cường, hỗ trợ nhân lực cho các đơn vị đăng kiểm thủy có nhu cầu, bên cạnh đó thường xuyên động viên khích lệ công chức, viên chức, người lao động để hoàn thành việc đăng kiểm phương tiện thủy nội địa theo quy định.

   Ngoài ra, Thứ trưởng còn yêu cầu thực hiện các công việc điển hình như sau:

   - Ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 48/2015/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

   - Giao Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu, rà soát các quy định của Nghị định 111/2014/NĐ-CP. Nếu có vướng mắc, không phù hợp với thực tiễn báo cáo Bộ để đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung kịp thời.

   - Giao Vụ Kết cấu hạ tầng tổ chức buổi làm việc với Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số địa phương có liên quan để tìm phương án tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khai thác cát, sỏi trên trên sông và cửa biển.

   - Giao Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam thống nhất, hướng dẫn theo các quy định hiện hành, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện thủy nội địa, tàu biển để các tàu chở thép cuộn hành hải an toàn, không để ảnh hưởng đến các doanh nghiệp gây bức xúc trong xã hội.

   - Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có giải pháp để các khu vực đều có cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện đảm bảo cho cuộc sống người dân, doanh nghiệp được ổn định.

   - Giao Vụ Tổ chức cán bộ: Khẩn trương phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam để rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư 49/2015/TT-BGTVT để đảm bảo không bị động về nhân lực đăng kiểm thủy phù hợp với tình hình hiện nay.

   Sắp tới sẽ xem xét kéo dài chu kỳ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa? (Hình từ Internet)

   Không cần phải tiến hành đăng kiểm phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện nào?

   Tại Điều 1 Thông tư 48/2015/TT-BGTVT có quy định về phạm vi điều chỉnh Thông tư 48/2015/TT-BGTVT như sau:

   Phạm vi điều chỉnh

   1. Thông tư này quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và việc tổ chức thực hiện đăng kiểm cho các phương tiện thủy nội địa.

   2. Thông tư này không áp dụng đối với:

   a) Phương tiện thủy nội địa làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tàu cá;

   b) Phương tiện thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc có sức chở đến 12 người;

   c) Phương tiện thủy nội địa có động cơ công suất máy chính dưới 5 sức ngựa và có sức chở dưới 5 người;

   d) Bè.

   Như vậy, phương tiện không cần phải tiến hành đăng kiểm phương tiện thủy nội địa bao gồm:

   - Phương tiện thủy nội địa làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tàu cá;

   - Phương tiện thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc có sức chở đến 12 người;

   - Phương tiện thủy nội địa có động cơ công suất máy chính dưới 5 sức ngựa và có sức chở dưới 5 người;

   - Bè.

   Nội dung công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa là gì?

   Tại Điều 4 Thông tư 48/2015/TT-BGTVT có quy định các nội dung trong công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa như sau:

   Nội dung công tác đăng kiểm phương tiện

   1. Thẩm định hồ sơ thiết kế và tài liệu hướng dẫn của tàu.

   2. Kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (sau đây gọi là kiểm tra), cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa cho phương tiện nhập khẩu.

   3. Kiểm tra và cấp các giấy chứng nhận cho sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện.

   4. Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa cho phương tiện trong đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi.

   5. Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa cho phương tiện trong quá trình hoạt động.

   6. Đo đạc xác định trọng tải toàn phần và dung tích của phương tiện.

   7. Đo đạc xác định mạn khô và vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện.

   8. Sao và thẩm định mẫu định hình; thẩm định thiết kế thi công, thiết kế hoàn công cho phương tiện.

   Như vậy, nội dung của công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa sẽ bao gồm:

   - Thẩm định hồ sơ thiết kế và tài liệu hướng dẫn của tàu.

   - Kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa cho phương tiện nhập khẩu.

   - Kiểm tra và cấp các giấy chứng nhận cho sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện.

   - Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa cho phương tiện trong đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi.

   - Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa cho phương tiện trong quá trình hoạt động.

   - Đo đạc xác định trọng tải toàn phần và dung tích của phương tiện.

   - Đo đạc xác định mạn khô và vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện.

   - Sao và thẩm định mẫu định hình; thẩm định thiết kế thi công, thiết kế hoàn công cho phương tiện.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn