Thẩm quyền quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng không đuợc quy định như thế nào?

26/04/2022

Thẩm quyền quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng không đuợc quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Huyền Trân, hiện tôi đang sinh sống và học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thắc mắc muốn được Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Ai có thẩm quyền quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng không? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  • Căn cứ theo Khoản 2 Điều 19 Nghị định 44/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì Thẩm quyền quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng không đuợc quy định như sau:

   - Thủ tướng Chính phủ quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng không liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, tài sản kết cấu hạ tầng hàng không hình thành từ dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư theo quy định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan;

   - Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng không gắn liền với đất, mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản này theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các cơ quan có liên quan;

   - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng không không thuộc phạm vi quy định tại điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định 44/2018/NĐ-CP.

   Trên đây là nội dung trả lời về Thẩm quyền quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng không. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Nghị định 44/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn