Thế chấp tàu biển Việt Nam

Theo dõi sự thay đổi của Thế chấp tàu biển Việt Nam
Ngày hỏi:31/01/2017

Tôi hiện đang công tác tại một đơn vị hành chính ven biển. Cho tôi hỏi : Thế chấp tàu biển Việt Nam được quy định như thế nào? Chúng tôi rất quan tâm tới các quy định liên quan tới tàu biển. Đặc biệt là về sở hữu tàu biển. Cho tôi hỏi luôn văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Trầm, HP.

  • Thế chấp tàu biển Việt Nam được hướng dẫn tại Điều 37 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2017), theo đó:

   1. Thế chấp tàu biển là việc chủ tàu dùng tàu biển thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận thế chấp và không phải chuyển giao tàu biển đó cho bên nhận thế chấp.

   2. Chủ tàu có quyền thế chấp tàu biển Việt Nam thuộc sở hữu của mình cho bên nhận thế chấp theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   3. Hợp đồng thế chấp tàu biển Việt Nam phải được giao kết bằng văn bản. Việc thế chấp tàu biển Việt Nam được thực hiện theo pháp luật Việt Nam.

   4. Các quy định về thế chấp tàu biển cũng được áp dụng đối với việc thế chấp tàu biển đang đóng.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Thế chấp tàu biển Việt Nam, được quy định tại Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn