Thời hạn cấp mới, cấp đổi lại giấy đăng ký, biển số xe hiện nay là bao lâu?

Ngày hỏi:14/03/2019

Ban biên tập hãy giúp tôi giải đáp thắc mắc sau đây: Thời hạn cấp mới, cấp đổi lại giấy đăng ký, biển số xe hiện nay là bao lâu? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  • Thời hạn cấp mới, cấp đổi lại giấy đăng ký, biển số xe hiện nay được quy định tại Điều 4 Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành với nội dung như sau:

   - Cấp biển số xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

   - Cấp mới, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe; cấp hồ sơ sang tên, di chuyển xe; cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   - Cấp lại, đổi lại biển số xe ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian cấp, đổi lại không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   - Trường hợp đăng ký tạm thời thì cấp giấy đăng ký xe và biển số xe tạm thời ngay trong ngày.

   Trên đây là nội dung giải đáp về thời hạn cấp mới, cấp đổi lại giấy đăng ký, biển số xe hiện nay.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn