Thời hạn khiếu nại, thời hiệu khởi kiện liên quan đến vận tải đa phương thức là bao lâu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 23/02/2017

Thời hạn khiếu nại, thời hiệu khởi kiện liên quan đến vận tải đa phương thức là bao lâu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi rất quan tâm tới các quy định về logistic, đặc biệt là vận tải đa phương thức. Nay có một số thắc mắc như trên, rất mong nhận được câu trả lời của các anh chị Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin cảm ơn! Trần Quang Huy, SĐT: 098***

  • Thời hạn khiếu nại, thời hiệu khởi kiện liên quan đến vận tải đa phương thức được hướng dẫn tại Điều 31 Nghị định 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức, theo đó:

   Điều 31. Thời hạn khiếu nại, thời hiệu khởi kiện

   1. Thời hạn khiếu nại do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng vận tải đa phương thức, nếu không có thỏa thuận thì thời hạn khiếu nại là 90 ngày, kể từ khi hàng hóa được giao trả xong cho người nhận hàng theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Nghị định này hoặc sau ngày đáng lẽ hàng hóa được giao trả theo quy định trong hợp đồng vận tải đa phương thức hoặc sau ngày theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 của Nghị định này.

   2. Thời hiệu khởi kiện là 09 tháng, kể từ khi hàng hóa được giao trả xong cho người nhận hàng theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Nghị định này hoặc sau ngày đáng lẽ hàng hóa được giao trả theo quy định trong hợp đồng vận tải đa phương thức hoặc sau ngày theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 của Nghị định này.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Thời hạn khiếu nại, thời hiệu khởi kiện liên quan đến vận tải đa phương thức, được quy định tại Nghị định 87/2009/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn