Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:14/10/2016

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hương, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô được quy định như thế nào? Em xin chân thành cảm ơn, mail của em là huong***@gmail.com.

 • Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 65/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

  Theo đó, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô được quy định như sau:

  a) Cá nhân hoặc cơ sở đào tạo lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định 65/2016/NĐ-CP;

  b) Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ cá nhân hoặc hồ sơ, danh sách do cơ sở đào tạo lập theo mẫu quy định tại Phụ lục V kèm theo Nghị định này. Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

  c) Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, vào sổ theo dõi theo mẫu quy định tại Phụ lục VI kèm theo Nghị định này.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thủ tục cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 65/2016/NĐ-CP.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
 • Nghị định 65/2016/NĐ-CP Tải về
  đang tải....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn