Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách tuyến cố định trên tuyến đường thủy nội địa với tổ chức cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài

26/04/2022

Trình tự, thủ tục chấp thuận vận tải hành khách, hành lý tuyến cố định trên tuyến đường thủy nội địa với tổ chức cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Lệ Quân, hiện tại tôi đã thành lập một doanh nghiệp vận tải hành khách đường thủy nội địa có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng chưa hoạt động. Chúng tôi đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận vận tải hành khách, hành lý tuyến cố định trên tuyến đường thủy nội địa tại Chi cục Đường thủy nội địa nơi có tuyến đường mà công ty tôi dự định khai thác. Cho tôi hỏi, trình tự thủ tục chấp thuận vận tải hành khách, hành lý tuyến cố định trên tuyến đường thủy nội địa với công ty tôi sẽ được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trần Lệ Quân (quan*****@gmail.com)

  • Trình tự, thủ tục chấp thuận vận tải hành khách, hành lý tuyến cố định trên tuyến đường thủy nội địa với tổ chức cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 80/2014/TT-BGTVT về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa. Cụ thể là:

   a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

   b) Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực có văn bản gửi tổ chức, cá nhân yêu cầu bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ;

   c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực lấy ý kiến Cảng vụ Hàng hải liên quan trong trường hợp tàu hành trình qua vùng nước hàng hải, ý kiến của Sở Giao thông vận tải liên quan trong trường hợp tàu hành trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực, Cảng vụ Hàng hải hoặc Sở giao thông vận tải có văn bản trả lời;

   d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến của Sở Giao thông vận tải hoặc Cảng vụ Hàng hải, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực có văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định trên đường thủy nội địa theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

   Bạn phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gửi lên Chi cục Đường thủy nội địa khu vực (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) xem xét chấp nhận. Hồ sơ bao gồm:

   - Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định trên đường thủy nội địa

   - Giấy chứng nhận đầu tư có đăng ký ngành nghề vận tải hành khách đường thủy nội địa (bản sao chứng thực)

   - Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

   - Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với cấp tuyến đường hoạt động

   - Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách

   - Văn bản hoặc hợp đồng vận tải hành khách với tổ chức khai thác cảng, bến

   Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực sẽ làm việc, tham khảo ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền để ra quyết định chấp thuận cho bạn vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định trên tuyến đường thủy nội địa. Trường hợp không chấp thuận Chi cục Đường thủy nội địa khu vực có văn bản trả lời nêu rõ lý do không chấp nhận cho bạn.

   Sau khi được chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định trên tuyến đường thủy nội địa, bạn được hoạt động vận tải nhưng phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội bộ. Bạn có thể tìm hiểu các quy định liên quan tại các văn bản: Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004, Nghị định 24/2015/NĐ-CP Luật phí và lệ phí 2015, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004, Nghị định 132/2015/NĐ-CP

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trình tự, thủ tục chấp thuận vận tải hành khách, hành lý tuyến cố định trên tuyến đường thủy nội địa với tổ chức cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo quy định tại Thông tư 80/2014/TT-BGTVT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn