Tiếp viên hàng không có nhiệm vụ gì?

Ngày hỏi:14/03/2019

Tiếp viên hàng không có nhiệm vụ gì?  Người chỉ huy tàu bay có nhiệm vụ gì? Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Tiếp viên hàng không có nhiệm vụ gì? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn! Quang Nam - Đắk Lắk

  • Tiếp viên hàng không có nhiệm vụ gì?

   Tiếp viên hàng không là một trong những thành phần thuộc tổ bay bên cạnh tổ lái và các nhân viên hàng không khác theo yêu cầu thực hiện chuyến bay.

   Theo đó, tại Điều 73 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006 có quy định về nhiệm vụ cụ thể của tiếp viên hàng không như sau:

   - Tiếp viên hàng không là người thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho hành khách trong chuyến bay, phục vụ trên tàu bay theo sự phân công của người khai thác tàu bay hoặc người chỉ huy tàu bay nhưng không được thực hiện nhiệm vụ của thành viên tổ lái.

   - Nhiệm vụ cụ thể của tiếp viên hàng không đối với từng loại tàu bay do người khai thác tàu bay quy định. Người khai thác tàu bay phải bố trí đủ số lượng tiếp viên hàng không và phù hợp với loại tàu bay.

   Người chỉ huy tàu bay có nhiệm vụ gì?

   Tại Điều 76 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006 có quy định người chỉ huy tàu bay có nhiệm vụ sau:

   1. Thi hành chỉ thị của người khai thác tàu bay.

   2. Áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho tàu bay, người và tài sản trong tàu bay khi tàu bay bị lâm nguy, lâm nạn và là người cuối cùng rời khỏi tàu bay.

   3. Thông báo cho cơ sở đang cung cấp dịch vụ không lưu và trợ giúp theo khả năng nhưng không gây nguy hiểm cho tàu bay, người và tài sản trong tàu bay của mình khi phát hiện người, phương tiện giao thông hoặc tài sản khác bị nạn ở ngoài tàu bay.

   4. Áp dụng mọi biện pháp cần thiết để đưa tàu bay về đường hàng không trong trường hợp bay chệch đường hàng không.

   Trên đây là nội dung giải đáp về nhiệm vụ của tiếp viên hàng không.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn