Trách nhiệm của cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực trong hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa

26/04/2022

Theo tôi được biết Bộ vừa ban hành thông tư mới liên quan đến hoạt động nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa, Ban biên tập cho hỏi: cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực trong hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa có trách nhiệm gì?

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2019/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 01/11/2019) quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực trong hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa, cụ thể như sau:

   a) Thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát thường xuyên quá trình thực hiện thi công của nhà thầu, tư vấn giám sát và quá trình khảo sát đo đạc nghiệm thu công trình tại hiện trường;

   b) Tổ chức đo đạc, khảo sát theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này để kiểm tra việc duy trì chuẩn tắc luồng của nhà thầu thi công. Trường hợp phát hiện các vị trí thuộc phạm vi dự án không bảo đảm chuẩn tắc, có văn bản yêu cầu nhà thầu thi công tiến hành nạo vét ngay, đồng thời thông báo cho đơn vị tư vấn giám sát thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công thi công theo quy định;

   c) Thông báo luồng đường thủy nội địa trên cơ sở kết quả khảo sát đo đạc theo quy định;

   d) Định kỳ 02 tháng một lần hoặc khi hoàn thành giai đoạn và hoàn thành công trình, báo cáo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Ủy ban dân cấp tỉnh (hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao) kết quả đo đạc, khảo sát và kết quả thực hiện thi công nạo vét duy tu;

   đ) Tổ chức nghiệm thu hoàn thành giai đoạn, hoàn thành công trình theo quy định.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn