Trách nhiệm của máy phó trên phương tiện thủy nội địa

26/04/2022

Xin chào Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới của Bộ Giao thông Vận tải thì máy phó trên phương tiện thủy nội địa có những trách nhiệm gì?

  • Theo Điều 10 Thông tư 39/2019/TT-BGTVT (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định trách nhiệm của máy phó trên phương tiện thủy nội địa như sau:

   => Máy phó là người giúp việc máy trưởng, có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

   - Bảo đảm sự hoạt động bình thường của các máy phụ (nếu có), hệ thống trục chân vịt và máy lái.

   - Lập kế hoạch công tác của bộ phận máy để máy trưởng duyệt, trực tiếp bố trí công việc, phân công trực ca đối với thuyền viên thuộc bộ phận máy.

   - Trực tiếp phụ trách một ca máy.

   - Trường hợp xét thấy thi hành lệnh của người chỉ huy trực tiếp trên buồng lái sẽ gây ra hư hỏng bộ phận máy phải báo cáo cho người phụ trách ca làm việc hoặc thuyền trưởng biết, nếu lệnh đó vẫn giữ nguyên thì phải chấp hành và ghi vào nhật ký máy có xác nhận của người ra lệnh.

   - Trong ca làm việc, được quyền cho đình chỉ hoạt động một bộ phận máy hoặc một hệ thống máy nếu xét thấy không an toàn; trường hợp xét thấy nếu máy tiếp tục hoạt động sẽ gây ra hư hỏng nghiêm trọng hoặc xảy ra tai nạn phải lập tức cho ngừng máy, đồng thời báo ngay cho người phụ trách ca làm việc, thuyền trưởng và máy trưởng.

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được máy trưởng giao.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 10 Thông tư 39/2019/TT-BGTVT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn