Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

26/04/2022

Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hoàng Mai, hiện công tác tại Đà Nẵng. Tôi đang tìm hiểu các vấn đề liên quan đến đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ. Cho tôi hỏi: Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)      

  • Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 29/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành thì trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được quy định như sau:

   1. Bảo quản và sử dụng chứng chỉ đúng mục đích.

   2. Thực hiện việc cấp đổi, cấp lại chứng chỉ đúng quy định.

   3. Xuất trình chứng chỉ và chấp hành các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

   Liên quan đến nội dung này, chúng tôi xin cung cấp thêm cho bạn một số trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ, cụ thể là:

   Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của Cơ sở kinh doanh đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

   1. Tổ chức đào tạo theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

   2. Bố trí giảng viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác phù hợp với chuyên đề giảng dạy và bảo đảm đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 12c của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016).

   3. Tổ chức thi và lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư này.

   4. Duy trì, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo thẩm tra viên.

   5. Thu và sử dụng học phí đào tạo theo quy định hiện hành.

   6. Lập và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

   7. Chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền.

   8. Báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, về công tác đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ của năm trước.

   Điều 9. Trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

   1. Quản lý đào tạo

   a) Thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ đối với Cơ sở kinh doanh đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ;

   b) Lưu trữ việc chấp thuận, cấp lại, thu hồi giấy chấp thuận Cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ;

   c) Công khai danh sách Cơ sở kinh doanh đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

   2. Quản lý chứng chỉ

   a) In và quản lý phôi chứng chỉ;

   b) Lưu trữ việc cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ;

   c) Công khai danh sách thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được cấp chứng chỉ trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 29/2017/TT-BGTVT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn