Trách nhiệm của người khai thác cảng hàng không, sân bay trong việc kiểm soát động vật, vật nuôi

26/04/2022

Trách nhiệm của người khai thác cảng hàng không, sân bay trong việc kiểm soát và giảm thiểu tác hại của chim, động vật hoang dã, vật nuôi?

Tôi có nhu cầu tìm hiểu các quy định mới của pháp luật về vấn đề nêu trên, hi vọng được anh/chị hướng dẫn.

  • Trách nhiệm của người khai thác cảng hàng không, sân bay trong việc kiểm soát và giảm thiểu tác hại của chim, động vật hoang dã, vật nuôi được quy định tại Khoản 2 Điều 79 Thông tư 29/2021/TT-BGTVT (Có hiệu lực từ 15/01/2022) hướng dẫn quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành như sau:

   - Xây dựng, điều chỉnh, cập nhật bổ sung chương trình kiểm soát chim, động vật hoang dã, vật nuôi tại cảng hàng không, sân bay và thông báo cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện. Chương trình này phải thích ứng và phù hợp với quy mô, cấp độ, mức độ phức tạp của từng cảng hàng không, sân bay; có tính đến mức độ rủi ro của từng loài với các điều kiện từng khu vực; tần suất hoạt động bay;

   - Tổ chức thực hiện chương trình kiểm soát chim, động vật hoang dã, vật nuôi hiệu quả tại cảng hàng không, sân bay; quyết định và chịu trách nhiệm về cách thức, phương pháp xua đuổi, kiểm soát chim, động vật hoang dã, vật nuôi tại cảng hàng không, sân bay. Trường hợp sử dụng các loại súng và đạn nổ phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

   - Tổng hợp, báo cáo theo quy định về báo cáo an toàn hoặc báo cáo đột xuất trong trường hợp được Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không yêu cầu;

   - Thông báo tin tức cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay khi hoạt động di chuyển của chim, động vật hoang dã, vật nuôi ảnh hưởng đến an toàn bay để thực hiện phát hành thông báo tin tức hàng không theo quy định.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề trách nhiệm của người khai thác cảng hàng không, sân bay trong việc kiểm soát và giảm thiểu tác hại của chim, động vật hoang dã, vật nuôi theo quy định tại Thông tư 29/2021/TT-BGTVT (Có hiệu lực từ 15/01/2022). Để tìm hiểu các vấn đề khác liên quan bạn có thể tham khảo các quy định khác của Thông tư này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn