Vận đơn hàng không và biên lai hàng hóa gồm những nội dung nào?

26/04/2022

Nội dung của vận đơn hàng không và biên lai hàng hóa được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Duy Bình, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Gần đây, khi tìm hiểu về lĩnh vực hàng không dân dụng, tôi được biết, khi vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, các bên trong hợp đồng sẽ sử dụng tới một lại chứng từ gọi là vận đơn. Vậy vận đơn hàng không và biên lai hàng hóa dùng trong lĩnh vực này bao gồm những nội dung nào? Tôi có thể tham khảo thêm vấn đề này tại đâu? Rất mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn rất nhiều! Đào Duy Bình (binh***@yahoo.com)

  • Nội dung của vận đơn hàng không và biên lai hàng hóa được quy định tại Điều 130 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006. Cụ thể bao gồm:

   1. Địa điểm xuất phát và địa điểm đến.

   2. Địa điểm dừng thoả thuận trong trường hợp vận chuyển có địa điểm xuất phát, địa điểm đến ở lãnh thổ của cùng một quốc gia và có một hoặc nhiều địa điểm dừng thoả thuận ở lãnh thổ của quốc gia khác.

   3. Trọng lượng hàng hóa, loại hàng hóa.

   Liên quan đến nội dung này, Ban biên tập xin cung cấp thêm cho bạn một vài thông tin như sau:

   Vận đơn hàng không là chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng, việc đã tiếp nhận hàng hóa và các điều kiện của hợp đồng.

   Vận đơn hàng không phải được sử dụng khi vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Trong trường hợp phương tiện lưu giữ thông tin về vận chuyển hàng hóa được sử dụng thay thế cho việc xuất vận đơn hàng không thì theo yêu cầu của người gửi hàng, người vận chuyển xuất biên lai hàng hóa cho người gửi hàng để nhận biết hàng hóa.

   Người vận chuyển có trách nhiệm bồi thường cho người gửi hàng về thiệt hại do lỗi của mình, nhân viên, đại lý của mình gây ra do việc nhập không chính xác, không đầy đủ hoặc không đúng quy cách thông tin do người gửi hàng cung cấp vào các phương tiện lưu giữ thông tin trường hợp không xuất vận đơn.

   Như vậy, một vận đơn thể hiện giao dịch, hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không phải chứa đầy đủ các nội dung trên. Quy định này nhằm đảm bảo quá trình giao dịch giữa các bên diễn ra một cách minh bạch, rõ ràng, đồng thời tạo điều kiện dễ dàng cho khâu quản lý của cơ quan chức năng trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nội dung của vận đơn hàng không và biên lai hàng hóa. Để hiểu chi tiết hơn nội dung này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn