Việc thực hiện nghiệm thu xe cơ giới cải tạo được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:14/03/2019

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Hoàng Văn, hiện đang làm việc tại một trung tâm sát hạch lái xe. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Việc thực hiện nghiệm thu xe cơ giới cải tạo được quy định như thế nào? 

  • Việc thực hiện nghiệm thu xe cơ giới cải tạo được quy định tại Phụ lục của Thông tư 85/2014/TT-BGTVT về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành, cụ thể như sau:

   - Kiểm tra nhận dạng tổng quát: nhãn hiệu - số loại; biển số đăng ký, số khung, số động cơ, kiểu loại xe.

   - Kiểm tra sự phù hợp về nội dung cải tạo của xe cơ giới so với hồ sơ thiết kế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định liên quan khác.

   - Kiểm tra vị trí, lắp đặt các tổng thành, hệ thống, chi tiết liên quan đến cải tạo

   - Kiểm tra số lượng, chất lượng các mối ghép, chi tiết lắp ghép, bắt chặt theo hồ sơ thiết kế.

   - Kiểm tra vật liệu các chi tiết sử dụng trong cải tạo theo yêu cầu của thiết kế.

   - Kiểm tra an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và sự làm việc của các hệ thống, tổng thành; các thiết bị đặc biệt, chuyên dùng sau cải tạo theo quy định.

   - Kiểm tra các nội dung liên quan khác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn