Việc trả hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không được thực hiện thế nào?

26/04/2022

Việc trả hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên trường Đại học Ngân hàng. Em thấy hiện nay, nhiều công ty sử dụng dịch vụ vận tải hàng không để vận chuyển hàng hóa đặc biệt là các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Em thắc mắc không biết việc vận chuyển bởi một phương tiện đặc biệt như máy bay thì khi tới cảng hàng không nơi giao hàng theo thỏa thuận, việc trả hàng hóa sẽ được thực hiện như thế nào? Nội dung này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong Ban biên tập giải đáp giúp em. Xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Ngọc Nguyên (nguyen***@gmail.com)

  • Việc trả hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không được quy định tại Điều 136 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006. Cụ thể bao gồm:

   1. Người vận chuyển phải thông báo cho người nhận hàng ngay sau khi hàng hóa được vận chuyển đến địa điểm đến, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   2. Người nhận hàng có quyền yêu cầu người vận chuyển trả hàng hóa khi hàng hóa đến địa điểm đến sau khi thanh toán các chi phí phù hợp với điều kiện vận chuyển, trừ trường hợp quy định tại Điều 139 của Luật này.

   3. Người nhận hàng hoặc người gửi hàng thực hiện quyền khiếu nại, khởi kiện người vận chuyển theo quy định tại Điều 170 của Luật này trong trường hợp người vận chuyển thừa nhận mất hàng hóa hoặc người nhận hàng không nhận được hàng hóa sau bảy ngày, kể từ ngày hàng hóa đáng lẽ phải được vận chuyển đến địa điểm đến.

   Như vậy, đối với hàng hóa vận chuyển, từ thời điểm được trả cho người nhận hàng, trách nhiệm đối với hàng hóa sẽ chuyển từ người vận chuyển sang người nhận hàng.

   Liên quan đến nội dung này, pháp luật hiện hành cũng quy định quyền định đoạt hàng hóa của người gửi hàng. Theo đó,

   Người gửi hàng có quyền lấy lại hàng hóa tại cảng hàng không xuất phát hoặc cảng hàng không đến, giữ hàng tại bất kỳ nơi hạ cánh cho phép nào trong hành trình, yêu cầu giao hàng cho người nhận hàng khác tại địa điểm đến hoặc địa điểm khác trong hành trình, yêu cầu vận chuyển hàng hóa trở lại cảng hàng không xuất phát.

   Quyền định đoạt hàng hóa của người gửi hàng không được thực hiện trong trường hợp việc thực hiện quyền đó cản trở hoạt động bình thường của người vận chuyển hoặc gây trở ngại cho những người gửi hàng khác. Người gửi hàng phải thanh toán chi phí phát sinh từ việc thực hiện quyền định đoạt.

   Quyền định đoạt hàng hóa của người gửi hàng chấm dứt kể từ thời điểm người nhận hàng yêu cầu người vận chuyển giao hàng hóa cho họ. Trường hợp người nhận hàng từ chối nhận hàng hoặc hàng hóa không thể giao cho người nhận hàng được thì người gửi hàng vẫn có quyền định đoạt hàng hóa.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc trả hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không. Để hiểu chi tiết hơn nội dung này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn