Việc trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải được thực hiện như thế nào?

26/04/2022

Việc trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải được thực hiện như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên Thanh Tuấn. Theo thông tin tôi được biết, thì vừa qua Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành giao thông vận tải. Tôi đang có thắc mắc liên quan đến vấn đề này cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, theo quy định mới thì việc trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

0123****

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 27 Thông tư 13/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2018, việc trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải được thực hiện như sau:

   1. Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Giao thông vận tải và Quỹ của các đơn vị được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước (đối với các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước), nguồn thu hợp pháp của đơn vị, nguồn đóng góp hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.

   2. Việc trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng thực hiện như sau:

   a) Quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị sử dụng ngân sách là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ được trích tối đa 20% tổng quỹ tiền lương theo ngạch, bậc của cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm của đơn vị và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài;

   b) Quỹ thi đua, khen thưởng của các đơn vị sự nghiệp công (trừ đơn vị sự nghiệp nêu tại điểm a Khoản 2 Điều này), của doanh nghiệp nhà nước nằm trong Quỹ khen thưởng của đơn vị, được trích lập theo quy định hiện hành;

   c) Hằng năm, các đơn vị có trách nhiệm nộp 5% mức trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng hoặc Quỹ khen thưởng hay Quỹ khen thưởng, phúc lợi của đơn vị về Quỹ thi đua, khen thưởng của cấp trên trực tiếp;

   d) Đối với các Cục, Tổng cục có đơn vị trực thuộc: Trong mức trích nộp của các đơn vị nêu tại điểm b Khoản 2 Điều này, được giữ lại 80% để hình thành quỹ thi đua, khen thưởng của Cục, Tổng cục; nộp 20% về Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ;

   đ) Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào kết quả thực hiện Quỹ thi đua, khen thưởng, Cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ phối hợp với các cơ quan tham mưu liên quan, đề xuất Bộ trưởng Giao thông vận tải - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ quyết định Điều chỉnh tỷ lệ trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng cho phù hợp.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Việc trích lập Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 13/2018/TT-BGTVT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn