Bằng cấp nào sẽ được dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên?

26/04/2022

Nhờ tư vấn sinh viên học chuyên ngành nào chắc chắn sẽ đủ điều kiện về bằng cấp để dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên?

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư 91/2017/TT-BTC có quy định người dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên phải có:

   Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư này.

   Như vậy, nếu muốn dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên sinh viên đại học phải học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán. Khi tốt nghiệp đại học sinh viên sẽ đủ điều kiện về bằng cấp để dự thi lấy chứng chỉ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 4 Thông tư 91/2017/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn