Báo cáo quyết toán ngân sách của UBND xã, phường, thị trấn từ ngày 01/01/2020

26/04/2022

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì báo cáo quyết toán ngân sách của UBND xã, phường, thị trấn được quy định như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 70/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì báo cáo quyết toán như sau:

   1. Báo cáo quyết toán ngân sách xã dùng để tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách xã, được trình bày chi tiết theo mục lục ngân sách Nhà nước để cung cấp cho Hội đồng nhân dân xã, báo cáo phòng tài chính huyện và cơ quan có thẩm quyền khác.

   2. Các xã lập báo cáo quyết toán ngân sách theo quy định tại Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn và các văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư số 344/2016/TT-BTC .

   Trên đây là quy định báo cáo quyết toán ngân sách của UBND xã, phường, thị trấn từ ngày 01/01/2020.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn