Bên bán phải làm gì khi phát hiện hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế có sai sót nhưng chưa gửi cho bên mua?

26/04/2022

Theo quy định mới, trong trường hợp người bán hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế phát hiện có sai sót nhưng chưa gửi cho bên mua thì bên bán phải làm gì để khắc phục hậu quả?

  • Theo Khoản 1 Điều 11 Thông tư 68/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 14/11/2019) quy định việc xử lý khi bên bán phát hiện có sai sót trong hóa đơn điện từ nhưng chưa gửi có bên mua, cụ thể như sau:

   => Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua. Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn