Bị kỷ luật cảnh cáo có được làm công tác kiểm toán nội bộ không?

Ngày hỏi:11/06/2022

Bị kỷ luật cảnh cáo có được làm công tác kiểm toán nội bộ không? Trách nhiệm của người làm công tác kiểm toán nội bộ được quy định như thế nào? Tôi hiện đang có dự định làm người làm công tác kiểm toán nội bộ, tuy nhiên tôi mới bị kỷ luật cảnh cáo, vậy thì có được làm công tác kiểm toán nội bộ không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Bị kỷ luật cảnh cáo có được làm công tác kiểm toán nội bộ không?

   Theo Điều 11 Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn của người làm công tác kiểm toán nội bộ như sau:

   1. Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.

   2. Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc tại đơn vị đang công tác hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra.

   3. Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của đơn vị; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.

   4. Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.

   5. Các tiêu chuẩn khác do đơn vị quy định.

   Như vậy, theo quy định như trên, nếu bạn bị kỷ luật cảnh cáo do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán thì sẽ không được làm công tác kiểm toán nội bộ.

   Trách nhiệm của người làm công tác kiểm toán nội bộ được quy định như thế nào?

   Theo Khoản 1 Điều 23 Nghị định này trách nhiệm của người làm công tác kiểm toán nội bộ như sau:

   a) Thực hiện kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt;

   b) Xác định các thông tin đầy đủ, tin cậy, phù hợp và hữu ích cho việc thực hiện các mục tiêu kiểm toán;

   c) Căn cứ vào các phân tích và đánh giá phù hợp để đưa ra kết luận và các kết quả kiểm toán một cách độc lập, khách quan;

   d) Lưu các thông tin liên quan để hỗ trợ các kết luận và đưa ra kết quả kiểm toán;

   đ) Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán được giao thực hiện;

   e) Bảo mật thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

   g) Không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp;

   h) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn