Cách ghi tên người bán trong hóa đơn điện tử

Ngày hỏi:15/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới tôi có thể ghi tên người bán trong hóa đơn điện tử theo địa chỉ nào cũng được phải không? Mong nhận được phản hồi từ anh chị.

  • Cách ghi tên người bán trong hóa đơn điện tử
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 14/11/2019) quy định cách ghi tên người bán trong hóa đơn điện tử như sau:

   => Trên hóa đơn phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán theo đúng tên, địa chỉ, mã số thuế ghi tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

   Như vậy, theo quy định mới thì trên hóa đơn điện tử phải ghi địa chỉ của người bán theo đúng địa chỉ ghi trên chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

   Ban biên tập phản hồi bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn