Có bắt buộc phải có kế toán trưởng trong công ty không? Không bố trí kế toán trưởng trong công ty bị phạt bao nhiêu tiền?

26/04/2022

Có bắt buộc phải có kế toán trưởng trong công ty không? Không bố trí kế toán trưởng trong công ty bị phạt bao nhiêu tiền?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi là chủ của Công ty TNHH MTV A và có tổng nguồn vốn là 200 tỷ đồng. Hiện tại thì công ty của tôi vẫn chưa có kế toán trưởng, cho tôi hỏi có bắt buộc phải có kế toán trưởng trong công ty không? Nếu không bố trí kế toán trưởng thì bị xử phạt như thế nào?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

  • 1. Có bắt buộc phải có kế toán trưởng trong công ty không?

   Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định kế toán trưởng, phụ trách kế toán như sau:

   1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

   2. Phụ trách kế toán:

   a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

   b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

   Theo Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

   1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

   a) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;

   b) Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

   2. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

   3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Như vậy, việc bố trí người kế toán trưởng cho công ty là bắt buộc trừ trường hợp công ty siêu nhỏ thì không cần phải có kế toán trưởng mà chỉ cần có phụ trách kế toán.

   Công ty của bạn có tổng nguồn vốn là 200 tỷ đồng, thì không thuộc loại công ty siêu nhỏ theo quy định của luật do đó công ty của bạn bắt buộc phải có kế toán trưởng. Nếu như bạn chưa thể bổ nhiệm được kế toán trưởng ngay cho công ty thì bạn có thể thuê dịch vụ làm kế toán trưởng.

   Không bố trí người làm kế toán trưởng cho công ty thì bạn sẽ bị xử phạt hành chính.

   2. Không bố trí kế toán trưởng trong công ty bị phạt bao nhiêu tiền?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán như sau:

   2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

   a) Không tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định;

   b) Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán;

   c) Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;

   d) Bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

   Tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 41/2018/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 5 Nghị định 102/2021/NĐ-CP quy định mức phạt tiền:

   2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II, Chương III Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 19; khoản 1, khoản 3 Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 26; Điều 33; Điều 34; khoản 1, khoản 3 Điều 36; khoản 1 Điều 38; khoản 2, khoản 3 Điều 39; khoản 1, khoản 2 Điều 48; khoản 1 Điều 57; khoản 1, khoản 2 Điều 61; Điều 67 là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

   Do đó, bạn không bố trí người làm kế toán trưởng cho công ty của bạn thì bạn sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn