Có được mua vốn góp của doanh nghiệp mà mình kiểm toán?

Ngày hỏi:11/06/2022

Có được mua vốn góp của doanh nghiệp mà mình kiểm toán? Kiểm toán viên mua vốn góp của doanh nghiệp mình kiểm toán bị phạt bao nhiêu tiền? Chào anh/chị tôi là kiểm toán viên, tôi có kiểm toán cho một doanh nghiệp, tôi muốn mua vốn góp của doanh nghiệp này thì có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Có được mua vốn góp của doanh nghiệp mà mình kiểm toán?

   Theo Khoản 1 Điều 13 Luật kiểm toán độc lập 2011 nghiêm cấm thành viên tham gia cuộc kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thực hiện các hành vi sau đây:

   a) Mua, nhận biếu tặng, nắm giữ cổ phiếu hoặc phần vốn góp của đơn vị được kiểm toán không phân biệt số lượng;

   b) Mua, bán trái phiếu hoặc tài sản khác của đơn vị được kiểm toán có ảnh hưởng đến tính độc lập theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;

   c) Nhận hoặc đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ đơn vị được kiểm toán ngoài khoản phí dịch vụ và chi phí đã thỏa thuận trong hợp đồng đã giao kết;

   d) Sách nhiễu, lừa dối khách hàng, đơn vị được kiểm toán;

   đ) Tiết lộ thông tin về hồ sơ kiểm toán, khách hàng, đơn vị được kiểm toán, trừ trường hợp khách hàng, đơn vị được kiểm toán chấp thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

   e) Thông tin, giới thiệu sai sự thật về trình độ, kinh nghiệm và khả năng cung cấp dịch vụ của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;

   g) Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, thông đồng với khách hàng và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác;

   h) Thực hiện việc thu nợ cho đơn vị được kiểm toán;

   i) Thông đồng, móc nối với đơn vị được kiểm toán để làm sai lệch tài liệu kế toán, báo cáo tài chính, hồ sơ kiểm toán và báo cáo sai lệch kết quả kiểm toán;

   k) Giả mạo, khai man hồ sơ kiểm toán;

   l) Thuê, mượn chứng chỉ kiểm toán viên và Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán để thực hiện hoạt động nghề nghiệp;

   m) Cung cấp dịch vụ kiểm toán khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật này;

   n) Hành vi khác theo quy định của pháp luật;

   Như vậy, việc mua phần vốn góp của doanh nghiệp được kiểm toán là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm cho nên bạn không được thực hiện hành vi này.

   Kiểm toán viên mua vốn góp của doanh nghiệp mình kiểm toán bị phạt bao nhiêu tiền?

   Theo Khoản 1 Điều 49 Nghị định 41/2018/NĐ-CP phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

   a) Thông tin, giới thiệu sai sự thật về trình độ, kinh nghiệm và khả năng cung cấp dịch vụ của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;

   b) Mua, nhận, biếu, tặng, nắm giữ cổ phiếu hoặc phần vốn góp của đơn vị được kiểm toán không phân biệt số lượng;

   c) Mua, bán trái phiếu hoặc tài sản khác của đơn vị được kiểm toán có ảnh hưởng đến tính độc lập theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;

   d) Nhận hoặc đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ đơn vị được kiểm toán ngoài khoản tiền dịch vụ và chi phí đã thỏa thuận trong hợp đồng đã giao kết;

   đ) Sách nhiễu, lừa dối khách hàng, đơn vị được kiểm toán;

   e) Can thiệp vào hoạt động kinh doanh của khách hàng, đơn vị được kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán;

   g) Thực hiện thu nợ cho đơn vị được kiểm toán.

   Theo đó, nếu bạn mua vốn góp của doanh nghiệp mà bạn kiểm toán thì thì có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn