Cơ quan nhà nước có được thuê dịch vụ kế toán bên ngoài hay không?

Ngày hỏi:11/06/2022

Cơ quan nhà nước có được thuê dịch vụ kế toán bên ngoài hay không? Những trường hợp nào không được cung cấp dịch vụ kế toán? Cơ quan của tôi là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, nay do kế toán của cơ quan nghỉ việc chưa tìm được kế toán phù hợp, vậy có thể thuê dịch vụ kế toán bên ngoài được không?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Cơ quan nhà nước có được thuê dịch vụ kế toán bên ngoài hay không?

   Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định 174/2016/NĐ-CP có quy định như sau:

   Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kinh doanh; tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước và đơn vị kế toán khác quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này được thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Tổ chức đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước có thể thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đại diện theo pháp luật của đơn vị quyết định.

   Như vậy, tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước mới được thuê dịch vụ kế toán để làm kế toán. Nếu cơ quan của bạn sử dụng ngân sách nhà nước thì không được thuê dịch vụ kế toán.

   Những trường hợp nào không được cung cấp dịch vụ kế toán?

   Theo Điều 68 Luật kế toán 2015 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán không được cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị kế toán khác khi người có trách nhiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, người đại diện hộ kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc người trực tiếp thực hiện dịch vụ kế toán của doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán thuộc các trường hợp sau đây:

   1. Là cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người có trách nhiệm quản lý, điều hành, kế toán trưởng của đơn vị kế toán, trừ trường hợp đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định;

   2. Có quan hệ kinh tế, tài chính với đơn vị kế toán đó;

   3. Không đủ năng lực chuyên môn hoặc không đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ kế toán;

   4. Đang cung cấp dịch vụ làm kế toán trưởng cho khách hàng là tổ chức có quan hệ kinh tế, tài chính với đơn vị kế toán đó;

   5. Đơn vị kế toán yêu cầu thực hiện những công việc không đúng với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp hoặc không đúng với yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, tài chính;

   6. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn