Công ty thành lập tháng 7/2019 có được gộp chung báo cáo tài chính năm 2020 không?

26/04/2022

Bạn ơi cho mình hỏi, công ty mình mới thành lập tháng 7/2019 thì báo cáo tài chính mình có thể gộp cho báo cáo chung vào năm 2020 được không ạ? Ý mình là báo cáo tài chính mình có thể gom của năm 2019 và 2020 để báo cáo trong năm tài chính 2020 không ạ?

  • Công ty thành lập tháng 7/2019 có được gộp chung báo cáo tài chính năm 2020 không?
   (ảnh minh họa)
  • Điểm a Khoản 2 Điều 29 Luật Kế toán 2015 quy định về việc lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán được thực hiện như sau:

   Đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm; trường hợp pháp luật có quy định lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác thì đơn vị kế toán phải lập theo kỳ kế toán đó.

   Theo đó, về nguyên tắc thì đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm, nghĩa là mỗi năm tài chính, doanh nghiệp sẽ phải lập 1 báo cáo tài chính riêng.

   Tuy nhiên, Khoản 2, Khoản 4 Điều 12 Luật này có quy định về kỳ kế toán như sau:

   2. Kỳ kế toán của đơn vị kế toán mới được thành lập được quy định như sau:

   a) Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ đầu ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này;

   b) Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị kế toán khác tính từ đầu ngày quyết định thành lập đơn vị kế toán có hiệu lực đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   ....

   4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

   Theo quy định này, công ty bạn thành lập vào tháng 7/2019 thì cho đến cuối 2019, kỳ kế toán đầu tiên của công ty đã kéo dài hơn 90 ngày.

   => Do đó, không được cộng với kỳ kế toán tiếp theo để làm một báo cáo tài chính mà phải làm báo cáo tài chính cho từng năm riêng biệt.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn